Η νέα μας ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση: authors.gr

ΟΜΑΔΑ ΠΟΙΗΣΗΣ

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ ανακοινώνει ότι ορίστηκαν υπεύθυνες για τον συντονισμό της Ομάδας Ποίησης, οι κυρίες Παυλίνα Παμπούδη και Αγγελική Στρατηγοπούλου.

 

Επιστροφή

 

© Εταιρεία Συγγραφέων, 2003 - 2014 - authors.gr