Η νέα μας ιστοσελίδα βρίσκεται στη διεύθυνση: authors.gr

Στο σεμινάριο εστάλησαν τα μέλη Θόδωρος Γρηγοριάδης και Aλέξης Σταμάτης: το θέμα εδώ αφορούσε τα συγγραφικά δικαιώματα και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις δημόσιες βιβλιοθήκες.

 

Επιστροφή

 

© Εταιρεία Συγγραφέων, 2003 - 2014 - authors.gr